προφίλ

Γεωργία Μαουσίδου, LL.M.Χαΐδελβέργη και Μαννχαΐμ

Η δικηγόρος Μαουσίδου Γεωργία σπούδασε στο δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα, νομική. 

Απο το 1997 είναι εγγεγραμμένη στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνας στην Ελλάδα και διατηρεί ενα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. 

Το 1997 απέκτησε τον τίτλο Μαγκίστερ Λέγκουμ στην Χαΐδελβέργη στον τομέα του οικονομικού δικαίου.

Το 1999 απέκτησε δεύτερο τίτλο Μαγκίστερ Λέγκουμ στον τομέα του διοικητικού δικαίου.

Απο το 2001 είναι εγγεγραμμένη στο δικηγορικό σύλλογο στην Γερμανία και διατηρεί δεύτερο δικηγορικό γραφείο στο Λούτβικσχάφεν της Γερμανίας.

Δημοσιεύσεις

1. Η εξέλιξη μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίου στο παράδειγμα της κατευθυντήριας  οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών των αξιογράφων.

2. Η ευθύνη του κράτους για λάθη του νομοθέτη.

Copyright © heidelberg-rechtsanwalt.info 2016