Συνεργασίες

Συνεργασίες

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε και στα δύο νομικά συστήματα, πολιτισμούς και νοοτροπίες, έχουμε δημιουργήσει με το πέρασμα των χρόνων ένα αποτελεσματικό δίκτυο επαγγελματικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερα λόγω των πολυάριθμων τομέων απασχόλησης και της εμβάθυνσης των επιστημονικών γνώσεων σε δύο διαφορετικά συστημάτα δικαίου είναι πολύ σημαντική η ομαδική συνεργασία περισσότερων επιστημόνων για την ποιότητα της συμβούλευσης.

Διαθέτουμε επιλεγμένους και υψηλής εξειδίκευσης συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και στην Γερμανία, όπως δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ασφαλιστές και μεσίτες ακινήτων. Έτσι είματε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωτική, εμπεριστατωμένη, γρήγορη και αποτελεσματική συμβούλευση απο ένα χέρι.

Copyright © heidelberg-rechtsanwalt.info 2016